Artycube
EngLit

Jacques Lipchitz

1891, Druskininkai, Lithuania - 1973, Capri, Italy.